Bykovaite, BaNa{(Na,Ti)4[(Ti,Nb)2(OH,O)3Si4O14](OH,F)2}*H2O—the new heterophyllosilicate from Lovozero alkaline

Khomyakov A. P.,MenshikovYu. P., Ferraris G., Nemet P., Nechelyustov G. N.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2005. V. 134. N 5. P.40–48

 Language: Russian