Kukharenkoite-(La),Ba2(La,Ce)(CO3)3F, a new mineral from Khibiny massif, Kola peninsula

Pekov I. V., Chukanov N. V., Kononkova N. N., ZadovA.E., Krivovichev S. V.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2003. V. 132. N 3. P.55–64

 Language: Russian