Hogbomite from ilmenite-magnetite ores of Kusinsky massif (The South Urals)

Bocharnikova T. D., Pribavkin S. V., Kholodnov V. V., Voronina L. K.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2005. V. 134. N 2. P.84–89

 Language: Russian