New data on dmisteinbergite

Simakin A. G., Eremyashev V. E., Kucherinenko Ya. V.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2010. V. 139. N 3. P.102–108

 Language: Russian